Kuninkojalle uutta liiketilaa

Virtanen Yhtiöt on ostanut 50%:n osuuden Kuninkojan Kotikeskuksen naapuritontista. Tontille tullaan kahdessa eri vaiheessa rakentamaan 15.000 neliötä kaupan alan tiloja.
Tämä parantaa alueen vetovoimaa tekee alueesta entistä houkuttelevamman sekä kaupan alan yrityksille että kuluttajille.